Skip to content

System Management

Вплив стандарту ISO/IEC 27001 на розвиток сучасного бізнесу

Інформація є цінним активом для будь-якої організації, а наявність стандарту ISO/IEC 27001 гарантує рівні переваги для підприємств різних масштабів. Слабкий захист конфіденційних даних може стати причиною фінансових втрат, нашкодити репутації фірми та завдати збитки комерційним операціям. Саме тому розробка системи управління інформаційної безпеки та її впровадження на підприємстві є важливим та необхідним кроком.  


Основні принципи стандарту ISO/IEC 27001

Міжнародний стандарт ISO/IEC 27001 був спільно розроблений організацією ISO (International Organization for Standardization) та IEC (International Electrotechnical Commission). Його структура охоплює комерційні, некомерційні та урядові організації. Стандарт вміщає та визначає вимоги до створення, впровадження, моніторингу та вдосконалення такого інструмента, як система менеджменту інформаційної безпеки. В його основі закладено декілька основних принципів.

  1.     Конфіденційність. Інформація, яка зберігається на підприємстві, доступна лише певному колу людей.
  2.     Цілісність даних. Матеріали, необхідні для успішного ведення бізнесу, надійно зберігаються та не ушкоджуються.
  3.     Доступність інформації. Представники та робітники організації мають доступ до даних для вільного використання у робочих цілях.

 

Провідний міжнародний стандарт iso/iec 27001 може допомогти будь-якому бізнесу в забезпеченні безпеки інформаційних активів. Це дає змогу компанії, яка керує даними, продемонструвати високий рівень захисту обробки, керування та поширення робочих матеріалів.

Чому стандарт ISO/IEC 27001 є важливим для сучасного бізнесу

Збої в IT-процесах можуть завдати сильної шкоди діяльності підприємства, що дасть змогу конкурентним організаціям отримати більшу частку ринку. Міжнародний стандарт інформаційної безпеки iso 27001 пропонує систематичний та структурований підхід, який дозволить захистити конфіденційність інформаційних даних та забезпечить їх цілісність.

До переваг упровадження системи управління, яка зазначається у стандарті, відноситься наступне:

виявлення ризиків та впровадження засобів контролю для їх управління та мінімізації;

  •       гнучкість для адаптації компонентів управління до всіх або конкретних областей бізнесу;
  •       демонстрація відповідності та отримання статусу кращого постачальника;
  •       підвищення довіри зацікавлених користувачів та клієнтів до захищеності їх даних;
  •       можливість задовольнити більшу кількість тендерних очікувань.

 

Система управління інформаційною безпекою, яка впроваджена відповідно до стандарту ISO/IEC 27001, є провідним інструментом для забезпечення кіберстійкості та оптимізації бізнес-процесів.