Skip to content

System Management

Як підготуватися до впровадження системи менеджменту

Розробка системи менеджменту

Впровадження системи менеджменту в організації — це не лише крок до підвищення ефективності робочих процесів, але й важлива стратегія для досягнення визнання на міжнародному рівні через отримання сертифікатів, таких як сертифікат системи менеджменту якості ISO 9001. Ця стаття розгляне ключові етапи підготовки вашої організації до впровадження системи менеджменту, забезпечуючи успішний перехід та мінімізацію можливих ризиків.

Крок 1: Оцінка поточного стану

Перш ніж впроваджувати будь-яку систему менеджменту, важливо зробити оцінку поточного стану організації. Це включає аналіз внутрішніх процесів, визначення слабких сторін та потенційних можливостей для покращення. Ось основні аспекти, на які слід звернути увагу:

 • Аналіз внутрішніх процесів: визначення ефективності поточних робочих процедур і механізмів контролю.
 • Визначення слабких сторін: ідентифікація областей, де можливі витоки ресурсів, зайві витрати часу або ризики.
 • Виявлення потенційних можливостей: пошук нових методів для оптимізації роботи, збільшення продуктивності та підвищення якості.

Для цього можуть бути використані внутрішні ресурси або залучені зовнішні консультанти, які допоможуть об’єктивно оцінити ситуацію і запропонувати ефективні рішення.

Крок 2: Розробка політики та цілей

Після аналізу наступним кроком є розробка чіткої політики менеджменту, яка буде відображати основні принципи та цілі організації у сфері якості. Це можуть бути:

 • Покращення якості продукції або послуг
 • Збільшення продуктивності
 • Зниження витрат
 • Підвищення задоволеності клієнтів
 • Забезпечення відповідності нормативним вимогам

Цілі повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та часово визначеними (SMART).

Крок 3: Планування

Ефективне планування — ключ до успішного впровадження системи менеджменту. 

План повинен включати такі елементи:

 • Цілі та завдання
 • Відповідальні особи
 • Терміни
 • Ресурси
 • Бюджет

Необхідно розробити детальний план, який включатиме кроки по впровадженню, відповідальних осіб, ресурси, які будуть потрібні, а також часові рамки для кожного етапу.

Крок 4: Навчання та залучення персоналу

Залучення та навчання співробітників є важливими складовими успіху будь-якої системи менеджменту. Працівники повинні розуміти важливість нових процесів, їх роль у впровадженні та переваги, які це може принести організації та їм самим.

Крок 5: Впровадження та моніторинг

Після планування та навчання наступає етап активного впровадження системи менеджменту. На цьому етапі важливо забезпечити моніторинг та контроль за виконанням плану, виявлення проблем та своєчасне внесення коректив.

Крок 6: Аудит та постійне вдосконалення

Регулярні внутрішні аудити допомагають виявити недоліки та області для покращення. Основою успіху є неперервне вдосконалення процесів, що дозволяє організації не лише підтримувати стандарти, але й адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі.

СМ – це не статична система, вона повинна постійно вдосконалюватися, щоб відповідати мінливим потребам вашої організації. Вам потрібно буде регулярно переглядати свою СМ та вносити зміни, які необхідні для її покращення.

Сертифікація системи менеджменту

Після того, як ви впровадили СМ та переконаєтеся, що вона ефективно працює, ви можете пройти сертифікацію. Сертифікація підтвердить, що ваша СМ відповідає вимогам обраного вами стандарту.

Впровадження системи менеджменту вимагає чіткого розуміння поточних процесів, стратегічного планування, а також включення всіх співробітників у процес. “Систем Менеджмент” може допомогти вашій організації не лише підготуватися до впровадження системи, але й пройти процес сертифікації менеджменту, забезпечивши вам визнання та довіру на міжнародному рівні.

Звертайтеся до нас за консультацією:

Телефон: +38 (044) 339 50 08

E-mail: info@certification.com.ua

Ми з радістю допоможемо вам впровадити систему менеджменту, яка допоможе вашій організації досягти успіху!