Skip to content

System Management

Різновиди систем менеджменту

Система менеджменту (СМ) – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що встановлюють політику та цілі організації, а також планує, моніторить, вимірює та вдосконалює її діяльність. Відповідно до міжнародних стандартів, існує безліч типів систем менеджменту, кожна з яких спрямована на покращення певних аспектів діяльності підприємства. “Систем Менеджмент” як орган із сертифікації систем менеджменту пропонує своїм клієнтам допомогу у впровадженні та сертифікації різних типів систем. У цій статті ми розглянемо найпопулярніші з них.

Найпоширеніші види СМ

Система менеджменту якості (ISO 9001)

Однією з найвідоміших систем  введеному у 1987 році є Система менеджменту якості ISO 9001, яка забезпечує організації методологію для постійного покращення якості продукції та послуг. Цей стандарт допомагає організаціям:

 • Зосередитися на задоволенні потреб клієнтів
 • Постійно вдосконалювати якість продукції та послуг
 • Знижувати витрати
 • Підвищувати ефективність
 • Отримати конкурентну перевагу

Сертифікат відповідності ISO 9001 можна отримати після проходження аудиту від акредитованого органу.

Система менеджменту здоров’я та безпеки праці (ISO 45001)

Введений у 2018 році, ISO 45001 прийшов на заміну стандарту OHSAS 18001. ISO 45001 спрямований на зменшення ризиків, пов’язаних із здоров’ям та безпекою на робочому місці. Цей стандарт допомагає організаціям:

 • Створити безпечні та здорові умови праці для персоналу
 • Знизити ризик нещасних випадків та профзахворювань
 • Виконати вимоги законодавства у сфері охорони праці
 • Підвищити мотивацію та продуктивність персоналу
 • Покращити імідж організації

ISO/IEC 42001:2023 — Система управління штучним інтелектом

Введений у 2023 році, ISO/IEC 42001 став важливим кроком у стандартизації процесів використання штучного інтелекту (ШІ) у різних галузях. Цей стандарт надає рамки для розробки, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи менеджменту ШІ. Основні аспекти стандарту включають:

 • Етичне використання ШІ, зокрема прозорість, справедливість та конфіденційність.
 • Запобігання ризикам, пов’язаним з автономністю ШІ.
 • Забезпечення безпеки даних та систем, що використовують ШІ.

Цей стандарт допомагає організаціям ефективно інтегрувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи їх безпечне та відповідальне використання.

Система менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IEC 27001)

Введений у 2005 році, ISO/IEC 27001 є ключовим стандартом для управління інформаційною безпекою організації. Цей стандарт допомагає організаціям:

 • Захистити інформаційні активи від кіберзагроз
 • Виконати вимоги законів про захист даних
 • Забезпечити безперервність роботи
 • Підвищити довіру клієнтів та партнерів
 • Знизити ризики, пов’язані з витоком інформації

Отримати сертифікат ISO/IEC 27001 можна через серію аудитів і впровадження необхідних контрольних заходів.

ISO/IEC 27701:2019 — Система управління персональними даними

ISO/IEC 27701, запроваджений у 2019 році, є розширенням відомого стандарту ISO/IEC 27001, орієнтованого на інформаційну безпеку. Стандарт 27701 спеціалізується на управлінні та захисті персональних даних. Він надає нормативні вказівки для встановлення, реалізації, підтримки та вдосконалення системи управління інформацією про приватність (PIMS). Основні елементи включають:

 • Визначення ролей та відповідальностей у процесі управління даними.
 • Розробка процедур згідно з глобальними стандартами захисту даних, такими як GDPR.
 • Підвищення прозорості та довіри серед стейкхолдерів щодо обробки даних.

Впровадження ISO/IEC 27701 допомагає організаціям не тільки виконувати законодавчі вимоги, але й забезпечує високий рівень довіри клієнтів до способу обробки їх персональних даних.

Інші системи менеджменту

Додатково до вище згаданих, існують стандарти для управління енергетикою (ISO 50001), регламент про захист персональних даних, який набув чинності в Європейському Союзі 25 травня 2018 року GDPR та багато інших, які можуть бути адаптовані залежно від специфіки і потреб підприємства.

System Management — комплексні рішення

Впровадження систем менеджменту є значущим кроком для будь-якої організації, що прагне підвищити ефективність своїх процесів, покращити якість продукції та послуг, знизити екологічний вплив та забезпечити безпеку своїх працівників. “Систем Менеджмент” готовий надати повну підтримку в процесі впровадження та сертифікації систем менеджменту, допомагаючи вашій організації досягти визнання на міжнародному рівні.

Додаткові послуги “Систем Менеджмент”

 • Оцінка відповідності організації вимогам стандартів.
 • Розроблення та впровадження систем менеджменту.
 • Підготовка організації до сертифікаційного аудиту.
 • Проведення внутрішніх аудитів.

Зробіть крок назустріч успіху разом із System Management!