Skip to content

System Management

Кому потрібна сертифікація за ISO 27001

стандарт ISO 27001 в УкраїніISO 27001: Система менеджменту інформаційної безпеки – це міжнародний стандарт, який допомагає організаціям впровадити та підтримувати систему менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) для захисту своїх даних.

Дата заснування:

  • Перша версія ISO 27001 була опублікована Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) у 2005 році.

Остання версія:

  • Поточна версія ISO 27001:2022 була опублікована ISO у жовтні 2022 року. Ця версія стандарту включає ряд оновлень, які відображають зміни в кіберзагрозах та найкращих практиках з кібербезпеки.

Важливо зазначити, що організації, які сертифіковані за версією ISO 27001:2013, мають перейти на версію 2022 року до жовтня 2025 року.

Стандарт ISO 27001, визнаний на міжнародному рівні, надає рамки для організацій, які прагнуть захистити свої інформаційні активи від несанкціонованого доступу, втрати даних або будь-яких інших інформаційних загроз. “Систем Менеджмент” допомагає організаціям розуміти значення та процес отримання сертифіката 27001 і як це може трансформувати їхню діяльність. Розглянемо, кому ж він може бути найбільш необхідним.

Технологічні компанії

Для IT-компаній, розробників програмного забезпечення, хостинг-провайдерів та інших організацій, що працюють у сфері технологій, сертифікація за ISO 27001 є майже обов’язковою. Вона демонструє клієнтам та партнерам, що компанія серйозно ставиться до захисту даних, зменшуючи ризик інформаційних витоків і забезпечуючи високий рівень довіри.

Фінансові установи

Банки, інвестиційні компанії, страхові та кредитні організації мають справу з великою кількістю конфіденційної інформації і відповідальні за її захист. ISO 27001 допомагає фінансовим установам налагодити процедури, які гарантують безпеку особистих даних та фінансової інформації, що критично важливо для їх репутації та відповідності регуляторним вимогам.

Здравоохоронні організації

Лікарні, клініки, фармацевтичні компанії та постачальники медичних послуг обробляють велику кількість чутливої інформації про пацієнтів. Сертифікація ISO 27001 допоможе їм забезпечити конфіденційність та інтегральність медичних даних, знижуючи ризики пов’язані з цифровими загрозами.

Освітні установи

Університети, коледжі та школи збирають і зберігають значну кількість особистої інформації про студентів і викладачів, включаючи академічні дані. Впровадження системи управління інформаційною безпекою згідно з ISO 27001 може допомогти освітнім установам захистити ці дані.

Виробничі компанії

Виробничі підприємства, які прагнуть інтегрувати інформаційні технології для оптимізації виробничих процесів, також можуть скористатися перевагами ISO 27001. Це забезпечує не лише захист інтелектуальної власності та виробничих даних, але й сприяє налагодженню безпечного обміну даними з партнерами та постачальниками.

Етапи сертифікації ISO 27001

Процес сертифікації ISO 27001 складається з декількох етапів:

  1. Оцінка відповідності: Організація проводить самооцінку своєї відповідності вимогам стандарту ISO 27001.
  2. Вибір органу з сертифікації: Організація обирає акредитований орган з сертифікації.
  3. Проведення аудиту: Сертифікаційний орган проводить аудит системи менеджменту інформаційної безпеки організації.
  4. Видача сертифікату: У разі успішного проходження аудиту організація отримує сертифікат ISO 27001.

Сертифікація ISO 27001 є важливим інструментом для будь-якої організації, що прагне захистити свої інформаційні активи від внутрішніх та зовнішніх загроз. “Систем Менеджмент” може допомогти вашій організації у підготовці та отриманні сертифіката інформаційної безпеки, забезпечуючи не тільки відповідність міжнародним стандартам, але й збільшення довіри серед клієнтів та партнерів.