Skip to content

System Management

Що таке стандарти ISO

Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International Organization for Standardization, ISO) заслужено є світовим лідером у розробці та публікації міжнародних стандартів. Стандарти ISO визначають умови для виробництва продукції та надання послуг, сприяючи їхній якості, безпеці та ефективності.

Як виникла ISO

Історія стандартів серії ISO розпочалася після Другої світової війни, коли виникла потреба в уніфікації стандартів для забезпечення безпеки та якості виробництва на міжнародному рівні. У 1947 році була заснована Міжнародна організація зі стандартизації, яка розпочала розробку стандартів для різних галузей промисловості та послуг.

Напрями роботи ISO

Діяльність цієї міжнародної організації визначається у кількох напрямах.

  1. Стандарти ISO сприяють вирівнюванню технічних характеристик продукції та послуг, що полегшує міжнародну торгівлю та зменшує технічні бар’єри.
  2. За допомогою систем стандартизації стимулюється інноваційний розвиток у різних галузях. Це дозволяє компаніям покращувати свої виробничі процеси та досягати вищої ефективності.
  3. Крім того, норми ISO забезпечують загальну систему ділової комунікації для підприємств та організацій різних країн, сприяючи взаєморозумінню та співпраці.
  4. Перелік стандартів ISO також містить в собі вимоги щодо екологічної відповідальності, сприяючи сталому розвитку та охороні природних ресурсів.
  5. На основі ISO сформована сучасна система захисту прав споживачів, яка регулює відповідальність виробників товарів та послуг перед клієнтами.

Будь-який стандарт на продукцію в системі світової економіки розроблений під впливом ISO.

Стандарти ISO в Україні

Україна, як і інші країни, активно використовує та впроваджує міжнародні стандарти ISO для регулювання різноманітних сфер діяльності. Для цього існують національні органи, такі як Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДКТРСП), які відповідають за управління стандартами та їх впровадження в Україні. 

Впровадження стандартів ISO сприяє інтеграції України у світовий економічний простір та забезпечує високі стандарти у всіх сферах життя.

Найактивніше стандарти ISO в Україні інтегруються в такі сфери, як харчова промисловість, надання медичних послуг, виготовлення медичного обладнання та IT-сектор (головним чином кібербезпека).