Skip to content

System Management

Що таке система менеджменту якості ISO 9001

ISO 9001 – це міжнародний стандарт для систем управління якістю, в якому сформовані принципи ефективного менеджменту на виробництві з метою забезпечення високих стандартів якості. Стандарти ISO 9001 були прийняті більше ніж 190 країнами світу. Особливість стандарту якості продукції ISO 9001 в тому, що він може бути застосований до будь-яких підприємств і організацій, незалежно від їх розміру, форми власності та сфери діяльності.

Основні засади ISO 9001

Міжнародний стандарт ISO 9001 працює на наступних засадах.

  1. Врахування всіх вимог клієнтів стосовно товарів та послуг, які йдуть у продаж.
  2. Залучення персоналу на всіх рівнях для забезпечення відповідності стандарту.
  3. Встановлення системи контролю за якістю та постійне вдосконалення через аналіз даних та раціональне використання ресурсів.
  4. Систематизація документації, що полегшує аудити та внутрішній контроль.

Впровадження цього стандарту стає ключовим кроком для компаній, які прагнуть досягти високих стандартів якості та стабільної репутації на ринку. Наявність чинного на підприємстві сертифіката ISO є додатковим маркером безпечності та якості продукції, що купує споживач.

ISO 9001 не містить вимог до інших систем менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє організації переформатувати свою систему контролю якості згідно з нормативами ISO 9001.

Можливі проблеми при впровадженні стандарту ISO 9001

Коли відбувається імплементація будь-яких стандартів ІSО, найбільш поширеною проблемою є недостатня чіткість визначених цілей. Необхідно чітко розуміти, чого саме підприємство хоче досягти завдяки впровадженню системи управління якістю.

Недостатня підготовка персоналу не дозволить якісно імплементувати принципи ISO 9001 у виробничий процес. Необхідно провести ефективну програму навчання для всіх працівників підприємства.

Вимоги до документації можуть виявитися великими та складними для практичної реалізації, особливо це стосується невеликих підприємств. Потрібно збалансувати обсяг документації, забезпечуючи при цьому необхідний рівень контролю.

Запровадження та підтримка системи управління якістю вимагають додаткових витрат коштів та часу на навчання персоналу, аудиторські перевірки та внутрішні аудити. Тому деякі підприємства нехтують новим стандартом саме через значну фінансово-організаційну підготовку.